Individuele begeleiding

Voor wie?

Voor kinderen of jongeren die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Misschien is er iets vervelends gebeurd en blijft het hieraan denken, of misschien voelt je kind zich op dit ogenblik niet goed in zijn vel. Het lukt even niet om gelukkig te zijn.

Ook zinvol voor kinderen die langere ondersteuning nodig hebben in functie van zijn/haar rugzakje.

Gelukkig zijn er (vaak eenvoudige) manieren om hiermee aan de slag te gaan.

Programma

Wanneer we bepaald hebben waar je kind tegenaan loopt en waar het zelf naartoe wil, gaan we aan de slag:

  • Visualiseren van welke problemen je kind aantreft
  • Nagaan wat wel goed loopt
  • Methoden aanleren om piekeren te stoppen en controle te krijgen over gevoelens
  • Ondersteuning bieden in functie van je kinds specifieke rugzakje (Autisme, Hoogbegaafdheid)

Je kind staat hier niet alleen voor. Nauw contact met ouders en indien mogelijk school vormt een belangrijk onderdeel van de ondersteuning.

Investering

  • € 55 / uur tijdens de schooluren
  • € 60 / uur buiten de schooluren