Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Het Lampje kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Het Lampje, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Het Lampje verstrekt. Het Lampje kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

- Uw voor- en achternaam

- Uw adresgegevens

- Uw telefoonnummer

- Uw e-mailadres

 

WAAROM HET LAMPJE GEGEVENS NODIG HEEFT

Het Lampje verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Het Lampje uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het

uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG HET LAMPJE GEGEVENS BEWAART

Het Lampje bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

Het Lampje verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

SOCIALE MEDIA

Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Deze knoppen worden gerealiseerd door code die wordt aangeleverd door Facebook, LinkedIn, YouTube, Instagram zelf. Lees de privacyverklaring van Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met jouw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar adi@hetlampje.be . Het Lampje zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

Het Lampje neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Het Lampje verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Het Lampje op via adi@hetlampje.beHet Lampje, Naamsesteenweg 280, 3001 Heverlee - Ondernemingsnummer:  BE0560 743 637BE0560 - Telefoon: +32 (0)474 57 79 20 Deze privacyverklaring kan wijzigen. Raadpleeg ze daarom regelmatig.

 

2 juli 2018